Brf Svindersvik i Nacka

Många som inte har besökt Henriksdalsberget ser på avstånd bara de mäktiga husen. Men bakom Henriksdalsringen finns en vacker innergård som inbjuder till många aktiviteter.

Levande park

Förutom blomsterrabatter, buskar och träd, både ursprungliga och planterade av människor, hittar du på innergården parkbänkar, lusthus och grillplatser.

Lekplatser

På Henriksdalsbergets innergård, där biltrafik är förbjuden, finns ett tiotal lekplatser med alltifrån lekskepp till sandlådor.

Idrott

På multisportplanen nära vattentornet kan du spela tennis, volley, handboll eller badminton. Konstgräsplanen används flitigt av fotbollssugna ungdomar. Här hålls också Henkans traditionella brännbollsturnering. De två boulebanorna används däremot inte lika ofta.

“Gropen”

Gropen är mötesplatsen på sommaren. Här finns det en lång rutschkana, ett lekskepp och dusch. Dessutom håller man Henkans sommarfest (picknick & karaoke) här. På vintern blir gropen en fin pulkabacke.

Konst

På innergården står “Torso”, en figur av Lena Kriström Kulin. I valvet mellan torget och innergården hittar du två kattskulpturer av Lissy Boesen. På torget finns också “Tid och rum” en skulptur i huggen granit av Mats Olofgörs och Beth Laurius.