Brf Svindersvik i Nacka

Kontakt och felanmälan

Teknisk förvaltare

Ansvarig för föreningens fastighetsförvaltning och fastighetsskötsel är
Henriksdalsringen förvaltning AB
. De har hand om våra fastigheter och utför ronderingar varje vecka för att se att allt står rätt till. Vill ni felanmäla något, eller har frågor som berör fastigheten kontaktar ni Föreningskontoret, Henriksdalsringen 10 (gula villan). Det kan handla om fel i allmänna utrymmen, stopp i avlopp, droppande kranar m.m.

FÖRENINGSKONTORET, HENRIKSDALSRINGEN 10
Öppettider: mån, tis, tor, fre 07.30 – 13.30 Ons 16.30 – 19.30
Tel: 08 640 45 45
Epost: hringen89@gmail.com


Jour – teknisk förvaltning

Har ni ett akut problem utanför ordinarie arbetstid kontaktar ni Securitas Jourmontör.
Tel: 08 657 77 00
Vardagar: 16.00 – 07.00.
Helg och röda dagar 00.00 – 24.00.

Observera att en utryckning kostar mycket så använd bara jouren vid akuta fel.


Ekonomiförvaltare

Ekonomiförvaltare är Bredablick Förvaltning AB Dem behandlar ärenden gällande avgifter/hyror, förråd, lägenhetsöverlåtelser, hyreskontrakt och övriga ekonomifrågor.

 Bredablick Förvaltning

 Besöksadress:

Sveavägen 151

 Postadress:

 Box 6083
 102 32 Stockholm


E-post: info@bblick.se
Tel: 08-409 040 30
www.bredablickforvaltning.se

Securitas Trygghetsjour

010-470 5510

För att öka trivseln och tryggheten i fastigheten har föreningen tecknat avtal med Securitas om hantering av störningar. Om personer beter sig störande inom- eller utomhus kan du kontakta Trygghetsjouren. Namn lämnas inte ut till utomstående. När störningsjouren rycker ut och kan konstatera att störning förekommit, debiteras den störande medlemmen/hyresgästen utryckningskostnaden.

OBS! När du misstänker brott ska du alltid vända dig först till polisen på tel. 112 (akuta ärenden) eller tel. 114 14 (mindre akuta ärenden).


Hissjour

Vid fel på hissarna, ring jourmontör (dygnet runt):
Tel: 08-657 77 50


Nacka kommun

Till Nacka kommun vänder du dig om du vill felanmäla eller har frågor kring t.ex. klotter, gatustädning, återvinningsstationen, gatubelysning och snöröjning.

Henriksdalsbacken, Henriksdalstrappan, Henkans torg och andra utrymmen på Henriksdalsringen och innergården ingår i Nacka kommuns ansvar.

För felanmälan, frågor, synpunkter och förslag:
Tel: 08-718 80 00
E-post: info@nacka.se
SMS: 716 80 eller webbformulär.
Anmäl klotter: klotter@nacka.se
Felanmälan om gatubelysning (akuta fel): Tel: 020-82 58 58 (Vattenfall)


Styrelsen

Har du frågor till styrelsen, kontakta oss på info@svindersvik.se eller nedanstående formulär.

KONTAKTA STYRELSEN