Brf Svindersvik i Nacka

Valberedning och revisor

Valberedningen är medlemmarnas viktigaste instrument för att skapa och bibehålla en fungerande styrelse som på ett kvalificerat och tryggt sätt kan hantera föreningens verksamhet framöver.

Valberedningen har alltså en nyckelfunktion och dess uppgift är bl.a. att från den stund den utses, fram till nästa årsstämma, analysera hur den sittande styrelsen arbetar.

Valberedningen ska även föreslå ledamöter till posterna i styrelsen och presentera dem på stämman.

Valberedning

Sara Hammarström

Thomas Gillgren

Maria Boudree

Joel Nord

 

Revisor

Föreningens revisorer är medlemmarnas kontrollorgan och har tillsammans med den auktoriserade revisorn till uppgift att genomföra ekonomisk kontroll och förvaltningskontroll.

Revisorerna avger varje år en revisionsberättelse som behandlas på föreningsstämman.

Extern revisor:
Anders Eriksson, Allegretto Revision AB