Brf Svindersvik i Nacka

Välkommen till Henriksdalsberget!

Vår bostadsrättsförening heter ”Brf Svindersvik i Nacka” och vi i styrelsen hälsar dig välkommen som medlem och boende. Föreningen bildades 2009 och har både bostadsrätter och hyreslägenheter.

Föreningen har avtal och samarbeten med ett antal leverantörer. Man kan illustrera det med ett träd vi valt att kalla “förvaltningsträdet”. Roten är föreningen med dess medlemmar, stammen utgörs av våra huvudaktörer, fastighetsförvaltaren Henriksdalsringens Förvaltnings AB och den ekonomiska förvaltaren Bredablick förvaltning. Sen ha vi ett antal grenar med olika samarbetspartners som kan växla över tiden men trots allt är viktiga för den dagliga driften. Över alltihopa vilar stämma och styrelse.