Brf Svindersvik i Nacka

Beskrivning av fastigheten

Fastigheten uppfördes 1969-70.
På fastigheten finns ett flerbostadshus med 5-7 våningsplan som omfattar 317 lägenheter varav 80 hyresrätter. Därtill finns 30 lokaler och 4 garage med totalt 236 platser. Bostadsarealen uppgår till 24 413 m2, lokalarealen till ca 11 700 m2. Samtliga ytor är angivna av tidigare fastighetsägare och ej uppmätta vid ombildningen. Tomten innefattar en area om 21 078 m2 – innergård, gångvägar och lekplatser. Fastighetsbeteckningen är Sicklaön 78:6, Nacka

I fastigheten finns:

  • 20 st hissar (renovering av hissar pågår under Maj 2016 – Februari 2017)
  • 1 tvättstuga i port 95
  • Ventilation: Mekanisk frånluft
  • Uppvärmning: Fjärrvärme

Byggnadsteknisk information

Byggnaden är uppförd med bärande stomme på grundmur av betong. Undergrunden utgörs av bland annat berg. Ytterväggarna är så kallade utfackningsväggar, vilket innebär att de ej är bärande. Utfackningsväggarna är av spritputsade lättbetongblock.

Trappor och balkongplattor är prefabricerade. Vindskonstruktionen är helt och hållet en träkonstruktion byggd på vindsbjälklaget av betong. Vinden inrymmer dels krypvind, dels lägenhetsförråd.

Yttertaket är pappklätt med plåtgarneringar.

Kopplade 2-glasfönster med bågar av plåtinklätt trä samt 2-glas isolerglas på balkongpartierna.

Lägenheter

Antal lägenheter: 316 (varav 86 hyresrätter)
Antal lokaler: 30
Antal p-platser: 0
Antal garageplatser: 236

Lägenhetsstorlek Antal m2 Total m2
1 rum och kök 25 39-64 1 050
2 rum och kök 66 56-72 4 438
3 rum och kök 202 70-91 16 306
4 rum och kök 16 95-102 1 555
6 rum och kök 7 147 1 029
Totalt 24 378

 

Lägenhetsförråd

Till varje lägenhet hör ett förråd beläget på vinden.

Lokaler

Antal Lokal m2 Total m2
1 Livsmedelsbutik 499
3 Möteslokaler 48-72 168
1 Restaurang 173
1 Pizzeria 58
1 Fritidsgård (Gula huset) 655
1 Lokal för arbetsträning 375
1 Lokal för fritidsverksamhet 229
1 Hantverkarrum 35
7 Lagerlokaler 3-350 396
2 Förråd 5-21 26
6 Hobbylokaler 56-691 1 247
1 Bilverkstad 153
1 Kontor 59
1 Basstation med antenn för mobiltelefoni 4
1 Teknikrum för TV och datakommunikationsutr. 7
samt fyra garage med 236 platser och några okända ytor
Totalyta för lokaler och garage ca 11 700