Brf Svindersvik i Nacka

Ventilationsbesiktning

1 december 2020

Det är åter dags för obligatorisk ventilationsbesiktning, OVK. Besiktningen utförs med start 1/12 och pågår under ett par veckors tid.

Vid besiktningen kontrolleras till- och frånluftsventiler i alla rum. Frånluftsflöden mäts i kök, badrum samt extra WC-utrymmen. Besiktningsmannen behöver tillgång till samtliga till- och frånluftsdon.

 Det är av yttersta vikt att tillträde till samtliga lägenheter lämnas.

 DQ ventilation aviserar mer specifikt i god tid innan besiktningen.