Brf Svindersvik i Nacka

Motioner till stämman ska vara inskickade senast 31 Mars 2021

31 mars 2021

Motioner till stämman skall lämnas in senast den 31 mars. Blankett för motioner hittar ni på vår webbplats: https://www.svindersvik.se/dokumentarkiv/

Sänd ifylld blankett till: hringen89@gmail.com eller lämna in den på föreningskontoret.