Brf Svindersvik i Nacka

Våra gemensamma utrymmen sköts genom föreningens försorg men var och en får ta sin del av kostnaden via årsavgiften/hyran. För att hålla den låg som möjligt måste vi alla hjälpas åt att se till vår fastighet.

Håll dörrar och fönster till vind och källare stängda. Var försiktig vid in-­ och utpassage i portar och i trapphus när du fraktar utrymmeskrävande saker. Upptäcker du någonting som är trasigt eller verkar konstigt kontakta fastighetsskötaren att skadorna kan minimeras.

Rökning är inte tillåten i fastighetens gemensamma utrymmen.

Barnvagns-­‐ och cykelrum

Barnvagnsrum och cykelrum finns inte alltid i direkt anslutning till varje port. Cyklar ska förvaras i cykelrummen eller parkeras i avsedda cykelställ utomhus. Bränsledunkar får inte förvaras i cykelrummen.

Trapphus

Trapphusen är vår närmaste boendemiljö utanför våra lägenheter. Därför är det viktigt att visa hänsyn och hålla nere ljudnivån även där. Rökning är inte tillåten och trapphusen är ingen plats för festande. Självklart tar vi alla hand om trapphusen att de ser fräscha och inbjudande ut.

Tvättstuga

Det finns en gemensam tvättstuga i föreningen. Den ligger intill port 95 med ingång från gården. Du har ihop med de vanliga nycklarna fått blå plastbrickor (tags) som fungerar som nycklar till tvättstuga och vind. Med brickan bokar du också tvättider i tvättstugans entré.

Öppet alla dagar 07  22.

Allmänna regler

 • Endast tvättmedel och sköljmedel får användas i tvättmaskiner och torktumlare. Det är alltså inte tillåtet att använda blekmedel, färgmedel eller kem-­‐ tvättmedel.
 • Tvätta inte gummerade mattor i maskinerna. Gummeringen och plasten lossnar och täpper till ventilerna.
 • Grövre tvätt, t ex mattor, filtar och grova arbetskläder får endast tvättas i maskinerna för grovtvätt. Sådan tvätt får bara torkas i torkrum eller torkskåp. Större mattor samt kuddar och madrasser får inte tvättas i grovtvättmaskinen.
 • Rengör maskiner och torkskåp noggrant efter tvättpassets slut och respektera tvättiderna. Tomma tvättmedelskartonger, sopor och dylikt skall läggas i papperskorgen, sopnedkastet eller grovsoprummet.
 • Barn får inte vistas i tvättstugan utan tillsyn. Tänk att någon total säkerhet för barn inte finns, trots att maskinerna är konstruerade för stor säkerhet.
 • Skador eller felaktigheter maskiner eller annan utrustning skall omedelbart felanmälas  till fastighetsförvaltaren.
 • Kommersiell tvätt som t.ex. tvätt av skurmoppar får inte förekomma!

Gästlägenhet

glgglg1glg3glg2 

En övernattningslägenhet finns för uthyrning i Henriksdalsringen 107.

Här finns tillgång till fyra sängplatser, ett pentry, toalett-­ och duschrum. Sänglinne och handdukar får man hålla med själv men kuddar och täcken finns. Lägenheten är inte förberedd för mer omfattande matlagning men uppvärmning kokplattan och i mikron går bra.

För att boka, ta kontakt med styrelsen via info@svindersvik.se.

Du kan också boka via webformuläret http://bokningsbaralokaler.weebly.com/gaumlstlaumlgenhet.html

Allmänna regler

 • Lägenheten får hyras av boende i Brf Svindersvik i Nacka.
 • En hyrperiod får vara högst 5 dygn, ett hyrdygn startar kl. 13:00 och slutar kl. 12:00 följande dag.
 • Ny bokning kan ske först när datumet för den tidigare gått ut.
 • Avbokning måste ske senast 7 dygn före bokat datum annars debiteras halva avgiften. Vid avbokning 3 dygn eller kortare inpå debiteras hela avgiften.
 • Deposition 1000 kr , återlämnas när lägenheten har besiktigats och städningen godkänts.
 • Hyran för lägenheten är 300 kr för varje påbörjat dygn. Hyran läggs kommande avgifts-­‐ eller hyresavi från ekonomiske förvaltaren, om inte annat överenskommits.
 • Lägenheten skall vara städad när den lämnas. Om inte är fallet debiteras hyresgästen en städkostnad  1000 kr. Städutrustning finns i gästlägenheten.
 • Om något gått sönder måste detta meddelas vid återlämnandet av nyckeln.
 • Föreningen ansvarar ej för värdesaker som förvaras i lokalen.
 • OBS! Det ej tillåtet att ha husdjur i gästlägenheten.

Föreningslokal

föreningslokal

OBS! Tyvärr hyr vi inte ut föreningslokalen p.g.a smittorisken  av covid-19. Vi kommer att uppdatera på hemsidan när den åter är aktuell för uthyrning.

BRR Svindersvik har en rymlig föreningslokal belägen i ”Gula Huset”, Henriksdalsringen 10. Den kan hyras för möten, sammankomster, studieverksamhet eller andra aktiviteter.

Föreningslokalen hyrs i första hand ut till egna medlemmar och hyresgäster i föreningen.
I andra hand till övriga föreningar och intressenter knutna till Henriksdalsberget.

Styrelsen för BRF Svindersvik beslutar att bevilja eller att avslå uthyrning, beroende på vilket ändamål uthyrningen avser.

Föreningslokalen hyrs inte ut till personer under 18 år.
Den som hyr lokalen skall befinna sig på plats under tid den används.

Om du önskar hyra, kontakta föreningskontoret.

Hyra:
Medlemmar hyresgäster BRF Svindersvik: 200 kr/timme.
Tillhörande annan förening på Henriksdalsberget: 1200 kr/timme
Utomstående: 1600 kr/timme

Hyran läggs på kommande avgift eller hyresavi från ekonomiske förvaltaren.
Eventuell deponi bedöms från fall till fall.

BRF Svindersvik ansvarar inte för värdesaker eller andra tillhörigheter som av hyresgästen eller dennes sällskap medfört till lokalen.

Alkoholförtäring får endast ske i slutet sällskap. Försäljning av alkohol ej tillåten.
Rökning är inte tillåten i lokalen utan sker utanför vid uppsatta askkoppar.

Lokalen skall återlämnas i städat och iordningställt skick.
Om så ej sker kommer kostnaden för städningen att debiteras bostadsrättsinnehavaren.
Lokalen samt området vid entrén skall senast klockan 12:00 dagen efter nyttjandet vara städat och iordningställt.

Bastu och relax

OBS! Tyvärr hyr vi inte ut bastun p.g.a smittorisk av covid-19. Vi kommer att uppdatera på hemsidan när den öppnas igen.

Bastun hyr man per timme. Första timmen kostar 100 kr och därefter 50 kr/timme.

För bokning av bastu kontakta föreningskontoret på tel: 08-640 45 45 alternativt skicka in webformulär  http://bokningsbaralokaler.weebly.com/bastu.html

Föreningen och/eller styrelsen ansvarar inte för olyckor eller sjukdomsfall samt eventuell försvunnen egendom i samband med användandet av bastun. Alla använder bastun och tillhörande utrymmen egen risk.

Inga glasflaskor får föras in i bastun eller därtill hörande utrymmen. Alla eventuella drycker, schampo etc. skall vara i plast eller metallbehållare. I bastun skall alla badande använda egna sittskydd. Handdukar är bra till detta.

Snygghet och renlighet är trivsamt för alla. Därför skall alla ta hand om sina egna tomburkar, flaskor och annat skräp som medförts. Orkar man bära  dem till bastun orkar man ta dem därifrån.

Tobaksrökning samt sällskapsdjur är förbjudna i bastuutrymmena.

Före badandet sätter man bastuaggregatet i god tid ca en timme före badandet genom att vrida det vänstra reglaget manöverpanelen i omklädnings-­‐ rummet. Reglaget har en timerinställning och en direkt verkande funktion. Timerinställningen ger dig möjlighet att i förväg bestämma när aggregatet skall starta. Det högra reglaget som reglerar värmen i bastun behöver normalt inte röras.

När förste badande kommer måste hen kontrollera att ventilationen är igång. Fläkten sitter omedelbart till höger om ingången bakom en lucka. Hörs ett tydligt gångljud från fläkten är allt OK i annat fall behöver luckan öppnas och fläkten startas med strömbrytaren ovanför fläkthuset.

Efter badandet torkar man golvet i bastun och i duschen med gummiskrapan, släcker lamporna samt ser till att ytterdörren är stängd och låst. Bastubadvattenkärlet (det vatten man kastar stenarna i bastun) töms vatten.

Allmän bastu

lördagseftermiddagar är det allmän bastu vilket betyder att man inte behöver boka tid.

Kvinnor bastar mellan kl 14 16 och män kl 16 18.

Kostnad för allmän bastu är 20 kr/person. Engångsbastande kan hämta nyckel hos sekreterare.

Garage

Innehavare av garageplats är skyldig att hålla garaget låst. Tomgångskörning i garaget är inte tillåten. Inga andra föremål än bilen, 4 extrahjul samt bilvårdsutrustning (rengöringsmedel och liknande) får förvaras i garaget. Alla fordon som står i garaget skall vara i körbart skick och inte förorena garaget i form av läckage etc. Garaget får  inte användas till annat än bilparkering.

Den som vill hyra garageplats kontaktar Föreningskontoret. Det finns totalt 236 platser med och utan bur i fyra garage (83:an, 91:an, 97:an och 107:an). Uppsägningstiden är en månad. Vid behov eller förlust av nyckel, kontakta styrelsen.

Priser

Garageplats med bur kostar 700 kr/månad för boende. För utomstående som vill hyra plats är kostnaden 1200 kr+ moms/månad.

Sopnedkast och grovsoprum

Sopnedkast finns bottenvåningen i varje trappuppgång (89:an 125:an). De är enbart avsedda för hushållsavfall. Se till att soppåsarna är väl förslutna så att inte matrester sprids  i soprummet. Lägg inte vassa föremål i soppåsen som kan skada andra. De som bor i 73:an 79:an har sopkärlen utomhus vid vändplanen.

Kärl för källsortering (glas, papper, metall, plast och batterier) finns dels i grovsoprummen och dels vid källsorteringen mitt emot busshållplatsen. Särskilda containrar för tidningspapper finns också utomhus.

Grovsoprum

Port 91 öppet tisdag kl 17 18

Port 101 öppet tisdag kl 18 19

Port 113 öppet tisdag kl 19-20

Om grovsoprummet närmast dig har stängt är du välkommen att till något av de andra.

OBS! Grovsopor får inte ställas utanför soprummen!

Vitvaror omfattas av producentansvar vilket innebär att alla leverantörer är skyldiga att ta emot dem för återvinning. Föreningen åtar sig inte att forsla bort vitvaror och det är därför inte tillåtet att ställa några vitvaror  eller byggavfall i grovsoprummen. Inte heller bildäck, tv-­apparater och liknande.

Om du renoverar din lägenhet är det ditt ansvar att se till att allt byggavfall blir bortforslat.

Föreningen har en släpkärra som kan användas för dessa ändamål. Kontakta föreningskontoret om du vill låna släpkärran.

Återvinningscentraler

Skuru återvinningscentral
Gamla landsvägen 125, infart från Värmdövägen

Öppettider
Tisdag kl.13–19
Torsdag kl.13–19
Lördag kl.10–16

 

Österviks återvinningscentral
Saltsjöbadsvägen, infart vid Östervik

Öppettider
Mån-tor kl.10–19
Fre–sön kl.10–16

För lista vad du får och inte får lämna centralerna samt aktuella öppettider, se Nacka kommuns hemsida, www.nacka.se