Brf Svindersvik i Nacka

Fastighetens exteriör

Det är inte tillåtet att fästa några föremål fasaden utan styrelsens skriftliga tillstånd.

Den som vill sätta upp markiser skall ansöka om skriftligt tillstånd hos förvaltaren/styrelsen.

Antenner och paraboler

Antenner och paraboler får inte sättas upp fasaden.

Parkering

Det är förbjudet att parkera uppfarterna till lägenheterna med hänsyn till att de måste vara fria i händelse av utryckning (brandkår och ambulans).

Gården

park1fasad1

Föräldrar ansvarar för att barnens leksaker, cyklar m.m. samlas ihop efter dagens slut. Gården är till för alla boende. Gårdsfester måste dock vara avslutade senast kl. 23.00 om inte annat överenskommits. Marschaller ska placeras att de inte ger upphov till fläckar eller annat sätt skadar fastigheten. Tag själv bort utbrunna marschallburkar och eventuella stearin- och sotfläckar.

Biltrafik

Innegården är inte avsedd för biltrafik. Endast tjänstefordon får förekomma.

Mattpiskning

All piskning av mattor skall ske ute gården vid platsen med piskställning.

Matning av fåglar

Matning av fåglar är inte tillåten inom föreningens område (tomt) då det riskerar att locka till sig råttor (som blir immuna mot råttgift) eller andra skadedjur. Inte heller balkongerna fåglarna smutsar ner den egna och andras balkonger.

Rastning av hundar

Hundar får inte rastas innegården och hundägare förväntas plocka upp efter sina hundar vid rastning andra områden.