Brf Svindersvik i Nacka

Bästa boende,

På grund av flera inbrott under de senaste veckorna i lägenheter på Henriksdalsringen har styrelsen för Brf Svindersvik hållit ett extra möte 2020-11-05 och fattat beslut om åtgärder för att öka tryggheten för vårt boende.

Tyvärr, det finns inga åtgärder som garanterar fullt skydd mot inbrott – de som vill ta sig in gör det lika väl. 

Först och främst vill vi vädja till er alla angående vars och ens ansvar när det gäller att ha koll på vem som rör sig i våra trapphus. Öppna inte entrédörren för någon okänd utan att fråga i vilket ärende personen ifråga vill besöka fastigheten. Fråga även om du ser någon okänd inne i trapphuset. Hantverkare ska ha en s.k  ID -06 bricka synlig, vilken bör överensstämma med personens ID-handling, som även bör kunna uppvisas. Detta ”spionage” kan verka motbjudande, men är av yttersta vikt för att skapa trygghet för oss alla.

Boende bör även ta sitt ansvar för att aldrig lämna ytterdörren öppen!

Styrelsen kommer fram till nästa möte att ta offert på byte av fastighetens ytterdörrar. Många dörrar är mycket slitna och behöver bytas.

En ytterligare säkerhetsåtgärd som vi överväger är att installera spärr i hissarna så att det blir omöjligt att åka upp utan att ”blippa” med passeringsbricka.

Vi tror också på, att regelbundet byte av koder för inpassering skulle öka säkerheten, och överväger att införa detta.

Vi ser också över huruvida vårt nuvarande låssystem borde bytas ut till ett mera tidsenligt.

Med önskan om en trygg höst

Brf Svindersvik

Styrelsen

Informationen är även arkiverad i dokumentarkiv, nyhetsbrev.