Brf Svindersvik i Nacka

Bulletin 20-11-02

3 november 2020

2020-11-02

Bästa boende,

Höststormarnas tid är inne när den nya mandatperioden för föreningens nyvalda styrelse har inletts, extraordinärt med tanke på att verksamhetsåret redan är inne i det sista kvartalet. Vill här passa på och tacka er medlemmar för att ni gett mig förtroendet att även fram till nästa ordinarie årsstämma leda styrelsens arbete.

Nu har jag vid min sida fyra ordinarie ledamöten och två suppleanter – d.v.s två mindre än under förra mandatperioden. Eftersom det vid årsstämman uttrycktes åsikter om att minskningen av antalet styrelsemedlemmar har skett i lönndom och att föreningens demokrati nu sätts på spel vill jag påpeka att i en bostadsrättsförening är det inte den sittande styrelse som ska föreslå sina efterträdare, varken till person eller antal.  Vår förenings stadgar, som jag rekommenderar att ni läser (finns på vår hemsida), är solklara på den punkten, nämligen att stämman vid varje ordinarie möte kan besluta om antalet styrelsemedlemmar från minst tre till högst sju och att det medlemmarna via valberedningen (senast vald av stämman 2019) som lägger fram ett förslag, som varje medlem i förväg kan bekanta sig med i den möteskallelse som stadgeenligt ska sammankalla stämman. Så var även fallet avseende möteskallelsen för vår nyligen genomförda årsstämma.

Som ordförande ser jag en möjlighet till ett större engagemang och ansvarstagande med ett färre antal ledamöten. Jag vill också att vi i styrelsen verkar för att medlemmarna själva skall ta ansvar för olika aktiviteter som främjar medlemmarnas sammanhållning och trivsel. Det är styrelsens uppgift att ge möjligheter och vara en sporre för detta. Vi behöver även bli bättre på att hitta de medlemmar som har utbildning, kunskaper och erfarenheter i olika sakfrågor och engagera dessa i föreningens verksamhet. Jag hoppas att styrelsen under kommande verksamhetsår ska kunna adjungera någon utanför styrelsen som rådgivande eller ansvarig för något specifikt projekt. Ett sätt att finna dessa personer är de välkomstmöten för nya medlemmar som under förra verksamhetsåret sattes i gång, men tyvärr nu ligger på is p.g.a Covid-19 utbrottet.

Under ifrågavarande stämma stärktes ytterligare min tidigare övertygelse om de negativa effekterna av sociala medier som informationskanal. De rykten och påståenden som florerade, totalt utan verklighetsförankring, beträffande Svensk Bostadsutvecklings (SBU) information till er medlemmar (tyvärr med endast ett tjugotal deltagande) kan bara tydas som att talesättet ”Ingen bidrar till underhållningen i ett sällskap så mycket som den som inte var där” (Shirly McLane)   – men för att avsluta med något mer positivt citerar jag Albert Engström: ”Det är för väl att lögnen finns – för tänk om allt man hörde var sant”.

Önskar er alla en bra fortsättning på hösten,

Jan Huggare

Brf Svindersvik, ordf

Samtliga bulletiner finns som vanligt arkiverade i dokumentarkivet.
Bulletin 2020-11-02