Brf Svindersvik i Nacka

Info till alla boende.

18 mars 2020

Bästa boende,

Vår omvärld, och inte minst vårt eget land och vår närmiljö är i undantagstillstånd. Vi måste ställa om vårt fokus för att skilja mellan väsentligheter och detaljer. Men i allt detta som vi upplever som hotande och fasansfullt väcks ofta människors goda sidor.

Den omtanke och de initiativ som boende i vårt område uppvisar på sociala medier är ett tecken på just detta. För att underlätta informationen runt möjliga hjälpinsatser har vårt föreningskontor tryckt upp det bifogade anslaget, som kan hämtas från kontoret för att sättas upp i den port där någon vill ställa sig till förfogande för att hjälpa sina grannar. 

Önskar att alla boende kan känna sig trygga och vill framföra ett stort tack till alla ”Bergets Änglar”

Jan Huggare

Ordf Brf Svindersvik