Brf Svindersvik i Nacka

Ordförande presenterar sig

23 maj 2019

Bästa medlemmar i Brf Svindersvik,

 

Jag har nyligen vid bostadsrättsföreningens årsstämma blivit valt till ordförande för föreningens styrelse.  Jag bär därmed ansvaret för att styrelsens arbete förlöper med inriktning på medlemmarnas intressen, att tillfredsställa era önskemål och förväntningar.

Tack för att ni gav mig förtroendet.  Denna uppgift har jag tagit emot med stor tillförlit till mitt eget intresse för att utveckla vår förening, men framför allt för att jag vid min sida kommer att ha en styrelse som har såväl erfarenhet som kompetens gällande basingredienserna för vad vår bostadsrättsförenings styrelse enligt föreningens stadgar primärt ska ansvara för, skötsel av föreningens ekonomi och fastighet. För dessa ändamål har föreningen därutöver välfungerande förvaltningsbolag.

Vår förening har sedan dess bildande 2002, men framför allt efter att den nuvarande, långsiktiga,  ekonomiska planen fastställdes 2009 haft en framgångsrik om än jobbig ”take off” och nu kommit in i ett läge där vi, för att använda flygterminologi, kan säga att ”skylten med säkerhetsbältet har släckts”. Med det vill jag uttrycka min vision om att vi i styrelsen nu kan börja sätta mer fokus på trivselfaktorer som gynnar inte bara oss själva som boende, utan också kan förbättra områdets status. Förutom att i fortsättningen se till att styrelsens kärnfunktioner fungerar är min ambition, att alla ni som bor här ska kunna enas med mig om att ”borta bra men Henkan bäst.”

Här vill jag nämna några huvudspår för mina intentioner:

  • agera kraftigt mot nerskräpning på vårt område
  • ge nya föreningsmedlemmar ett personligt välkomnande
  • skapa bättre kommunikation med, och information till medlemmarna
  • ge möjligheter för föreningarnas gemensamma ”framtidsgrupp” att agera för att förbättra vår infrastruktur, framför allt gällande kollektivtrafiken samt att förnya entrén till området ”torget”
  • samverkan och gemensamma aktiviteter med våra grannföreningar
  • göra området levande genom att ha fler näringsidkare verksamma på ”berget”
  • verka för innovativa lösningar vid reparationer och ombyggnationer i våra fastigheter

Jag tillträder som ordförande vid en tidpunkt kopplad till två historiska hållpunkter.  Det har gått 50-år sedan inflyttningen i de första lägenheterna här på berget – därför har vi i dagarna en magnifik jubileumsfest. Vad gäller styrelsens verksamhet kommer mitt första möte nästa vecka att protokollföras som möte nr 101.

Jag ser med glädje fram emot att få företräda er i denna fantastiska bostadsrättsförening, Brf Svindersvik.

 

Henriksdalsringen 123 den 22 maj 2019

 

Jan Huggare

Styrelseordförande