Brf Svindersvik i Nacka

Extrastämma!

20 februari 2017

Kallelse till extrastämma!

Medlemmarna i Brf Svindersvik i Nacka kallas härmed till extrastämma

torsdagen den 9:e mars klockan 19.00 i vår föreningslokal

Henriksdalsringen 10

Inskrivning till stämman sker från klockan 18.30.

Vänligen kom i god tid.

Ärende: Beslut om friköp av tomträttsfastigheten Sicklaön 78:6

Varmt välkomna

Styrelsen