Brf Svindersvik i Nacka

Viktig info, Hissrenovering.

13 juni 2016

Reviderad tidplan för renovering av samtliga hissar 2016-2017.
Bortse från gammal tidplan för att undvika missförstånd. Den nya gällande skall vara daterad 2016-06-03.

Kontakta gärna Hans Lennholm för mer info.
Mail: hans.lennholm@se.issworld.com
Mobil: 020-155155

 

Läs mer i bifogade dokument samt ny tidplan.

Info ISS

Reviderad tidplan

Ny tidplan kommer sättas upp i entrér på gatuplan.