Brf Svindersvik i Nacka

Stämma Svindersvik BRF

8 mars 2016

Gör din röst hörd på stämman 28 april 2016
Mer info se kalender.

Viktigt!
Vi vill ha era motioner i god tid innan stämman. Alla har chansen att påverka.

Under fliken dokumentarkiv finns nu en mall för motion till årsstämma.

Fyll i mallen via webben och maila till info@svindersvik.se
Eller lämna in på föreningskontoret.

Mallen kommer även finnas att hämta på föreningskontoret.

Om du väljer att skriva en egen variant så kontrollera att du får med de uppgifter som finns på mallen.

Med vänlig hälsning Styrelsen.