Brf Svindersvik i Nacka

Nytt nummer till hissjour

1 mars 2016

Föreningen har bytt entreprenör vid hissfel till Hissgruppen AB.

Nytt journummer är 08-21 33 00.