Brf Svindersvik i Nacka

Info boendeparkering nacka kommun

14 januari 2016

Kommunen har infört parkeringsavgifter på västra sicklaön f.o.m 151201 mer info om detta samt ansökan om boendeparkeringstillstånd hittar ni på nacka kommuns hemsida

http://www.nacka.se/web/trafik_vagar/parkering/parkeringsavgifter/fragorochsvar/Sidor/default.aspx?Question=2